kurzy

Nabízíme  kurzy stříhaní a trimování psů. – doba kurzu 10  dnů, cena 15 000 ,- Kč. Nabízíme i individuální kurz dle přání žáka např. žák má krátkodobou praxi a chce se doučit jen určitá plemena. – cena kurzu  1500,-Kč./den Po dobu kurzu žák nepotřebuje náčiní vše zapůjčíme. Doporučíme nejlepšího prodejce náčiní vyhovujícího žákovy dle jeho vlastního výběru. Při nástupu se vybírá záloha, polovina z ceny kurzu. Pracujeme vždy maximálně se třemi žáky. Termíny kurzu vždy po dohodě se žákem. Po ukončení kurzu žák obdrží ,,Certifikát o absolvování kurzu – stříhání a kosmetická úprava psů”

Vstupní podmínky:

  1. Dosažení věku 18-ti let